Fondberg & Wincent

Aktuellt

Det mänskliga  post-digitala arbetet

Vår hälsa betalar priset för vår internetanvändning (Patrik Wincent i Metro Debatt)

En svensk avhandling indikerar att omfattande användning av mobiltelefon bland unga 18−25 år har samband med olika psykiska symtom såsom stress, depression och sömnsvårigheter ett år senare, skriver Patrik Wincent.


Läs hela artikeln här

patrik forsberg