Fondberg & Wincent

Aktuellt

Det mänskliga  post-digitala arbetet

Posts tagged digital arbetsmiljö
Fondberg & Wincent kommenterar mobilbereoende i Veckans Affärer

 

Missbruksexperten: Mobilen har blivit vår nya cigarett – så blir du kvitt beroendet

Vi är dopade av digitalt Dopamin och utsatta för en masspsykos. Men det finns hopp, hävdar experten på missbruk och ”Lyxfällan”-profilen Patrik Wincent. Den postdigitala eran är snart här.

Läsa hela artikeln här

IMG_0093.JPG
70 % av Sveriges chefer upplever "ohanterlig stress"
Cissi Elwin tidningen Chef

Cissi Elwin tidningen Chef


Cissi Elwin skriver själv i sin krönika i tidningen Chef om sin utbrändhet, och fler borde våga vara så öppna med detta som hon. Stress är nämligen ett enormt stort problem. I Chefs egna undersökning, visade det sig nämligen att så många som 70 % av svenska chefer upplever “ohanterlig stress”. Cissi skriver vidare om hur ska chefer som själva inte mår bra kunna hjälpa andra. Vilket är en mycket god poäng.

Om vi tittar på den klassiska modellen för stöd, krav och kontroll så skulle vi vilja slå ett slag för att fler chefer tar in stöd i den här processen. Det kan nämligen vara ett mycket krävande arbete att både ha problem med stress och göra förändringar för en hel arbetsplats. Det blir inte bara extra ansträngande under en period, det blir också väldigt många olika hattar.

Ta stöd av olika företag och tjänster är vårt tips. Och vi bistår gärna med hjälpa att förbättra den digitala arbetsmiljön och det gränslösa arbetet. Vilket vi tror är en stor del av orsaken till att vi idag är så stressade som vi är. Det behövs kunskap och gemensamma regler för att kunna göra förbättringar. I bilden nedan så har vi illustrerat hur vi går tillväga för att få till hållbara beteende förändringar på er arbetsplats i förhållande till digital stress.Digital Stresshantering och beteendeförändringar

Digital Stresshantering och beteendeförändringar

Den post-digitala organisationen

BAKGRUND


Precis som den industriella revolutionen markerade en övergång från jordbrukssamhället till industrisamhället på slutet av 1700 talet har nu den digitala revolutionen i grunden förändrat vårt sätt att arbeta, leva och kommunicera på. Den digitala revolutionen har skapat överflöd av information som gett oss massvis med möjligheter till innovationer. Samtidigt har samma överflöd gett oss nya utmaningar. Det är först nu som arbetsgivare och anställda börjar ta dessa problem och utmaningar på allvar. Sjukskrivningar ökar p.g.a av överbelastningar, gränslöst arbete och ständig nåbarhet och ett arbetsliv som inte längre ser några tydliga gränser och även påverkar oss socialt och privat.
Därför behövs det nya lösningar för dessa problem och vi kallar detta för ett "hållbart digitalt arbetsliv för den post-digitala organisationen och samhället". Det är där som vi på Fondberg & Wincent kommer in. 

Den post-digitala organisationen

För att kunna tala om framtiden utan att vara för eller emot teknikutveckling, anser vi på Fondberg & Wincent att vi behöver tala om den post-digitala arbetsplatsen och samhället.

Det post-digitala som begrepp kommer först ifrån diskursen om konstens utveckling med digitaliseringen . Den pekar mot en attityd som är mer brydd om att vara mänsklig än digital. 

När på Fondberg & Wincent talar om det post-digitala så håller vi med Giorgio Agambens definition som ett paradigm där vi använder oss av det digitala som något vi tänker med snarare än tänker på. Men också att vi primärt behöver förhålla oss till att vi faktiskt är människor som använder dessa digitala hjälpmedel. 
 

“(Post digital) describes paradigms as things what we think with, rather than things we think about..
.. an understanding of postdigital does not aim to describe a life after digital, but rather attempts to describe the present-day opportunity to explore the consequences of the digital and of the computer age.”

— GIORGIO AGAMBEN

 POST DIGITAL ORGANISATIONSUTVECKLING

Detta ger oss också en möjlighet att skapa en arbetsplats och ett förhållningssätt till tekniken som gör oss till mästare över den istället för tvärtom. Vi jobbar alltså inom den post-digitala utvecklingen av verksamheter där vi ser det digitala som en teknik som är här för att stanna, men där vi behöver nya hållbara modeller för att dra nytta av de positiva effekterna av digitalisering och minska de negativa påföljderna. 

 

Utmaningar med digitaliseringen

Den digitala stressen uppstår i det gamla sättet att leda, organisera sig och förhålla sig till information till något som alltid är dyrt och värdefullt (Fondberg & Wincent)

Den digitala stressen uppstår i det gamla sättet att leda, organisera sig och förhålla sig till information till något som alltid är dyrt och värdefullt (Fondberg & Wincent)

 

Den digitala stressen uppstår i det gamla sättet att leda, organisera sig och förhålla sig till information till något som alltid är dyrt och värdefullt (Fondberg & Wincent)

“Både på arbetsplatsen, på andra platser och i det uppkopplade hemmet går det att snabbt växla
fram och tillbaka mellan arbete och personliga angelägenheter. Denna typ av arbetsvillkor kallas för gränslöst arbete, och det kan också ställas i kontrast till fabriksarbete med höggradig
maskinstyrning där arbetaren måste finnas vid sin maskin och genomföra specificerade arbetsuppgifter i tidsintervall som bestäms
av maskinernas hastighet. ”

— GUNNAR ARONSSON - PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET

1.KOMMUNIKATION

 • Arbetar på samma plattformar som vi är sociala
 • Inlärningssvårigheter
 • Ineffektivitet p.g.a multitasking
 • Kriget om din uppmärksamhet (sociala medier tävlar om din uppmärksamhet)
 • Ökade krav på tydlig kommunikation
 • Ökad konkurrens för att synas
 • FOMO (fear of missing out)

2. ORGANISATION

 • Gränslöst arbete aldrig ledig, aldrig fokuserad. 
 • Arbetar på kontoret men får inget gjort
 • Platslösa arbetsplatser med mycket buller och störande moment
 • Möten som blir ständigt avbrutna av mobiler mm

3.  LEDARSKAP

 • Ledare som stör personalen istället för att stötta dem
 • För upptagen för att se vad andra gör
 • Leder genom att berätta vad som ska göras snarare än att främja kreativitet
 • Blir flaskhals för digital kommunikation

Lösningar på utmaningar med digitaliseringen

Post-digitalt lönsamhets modell (Fondberg & Wincent)

Post-digitalt lönsamhets modell (Fondberg & Wincent)

 

Post-digitalt lönsamhets modell (Fondberg & Wincent)

Det är alltså i gränssnittet  mellan dessa tre områden som vi på Fondberg & Wincent arbetar.

Vi behöve

 • Post-digital kommunikation 
 • Post-digital organisering 
 • Post-digitalt ledarskap


Det handlar om hälsa, välmående och prestation, som går hand i hand med snabb teknisk utveckling. Det är ett sätt att förhålla sig till det digitala som tar med människans begränsade kognition, möjlighet att lära, effektivitet. 

Vi människor har helt enkelt en begränsad möjlighet att processa information. Vi behöver alltså arbeta på ett nytt sätt när vi har förstått: 

människans begränsningar av att hantera information + den digitala tidsålderns möjligheter att sprida information = receptet på optimerad verksamhet.

POST DIGITAL KOMMUNIKATION

 • Begränsa mängden information som vi tar in och behandlar. (brus)
 • Välja vilken information vi tar in
 • Välja när vi är anträffbara
 • Sätta regler för hur vi kommunicerar
 • Välja rätt kanaler att kommunicera på
 • Filtrera vårt budskap

POST DIGITALT LEDARSKAP

 • Stötta andra i att inte bli störda och fokusera
 • Skapa tydlighet kring policys för leveranser
 • Stötta kvalitet och närvaro oavsett fysisk plats
 • Personligt ledarskap som kulturbärare av det post-digitala

POST-DIGITAL ORGANISATION

 • Sätta tydliga förhållningssätt till fysisk och digital arbetsplats
 • Hur vi håller möten som är korta och fokuserade
 • Effektiva möten i de digitala rummen
Apple satsar på ökad kontroll av skärmtid och digital stress för IOS 12

Appel presenterade igår sina kommande uppdateringar för IOS, Mac OS, Watch OS och Apple TV. Det visade sig att Apple nu på riktigt har börjat tänka Time Well Spent när det gäller design av sina produkter. För er som inte känner till Time Well Spent konceptet så går det ut på att designa för att uppnå det högre syftet med tekniken och inte försöka få användaren att öka sitt användande i egensyfte. Något vi på Fondberg & Wincent naturligtvis uppmuntrar till. För IOS blev det framförallt tre förbättringar som vi vill pusha på inom det området. Vi hoppas och tror att detta är en bra start på Apple och många andra storföretags nya sätt att tänka kring digital design. 

Den första funktionen: Screen Time - Mätningsapp för användande av Iphone och Ipad. 

Med nya uppdateringen kommer du få möjligheten att mäta ditt användande av appar, få en snygg översikt och dessutom kunna begränsa tiden du använder dina appar för att inte slösa för mycket tid. Du får då varningar upp på skärmen när du börjar närma dig slutet på den tid du satt upp som målvärde. (Se bild) Dessutom kommer du kunna kontrollera dina barns användande på samma sätt. Tidigare har du som användare varit tvungen att ladda ner appar som Moment för att få en bra överblick. Frågan är nu om Moment kommer att fortsätta att utveckla sin App och göra den ännu bättre. 
 

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

Den andra funktionen: Förbättrad kontroll över notifikationer

Det blir lättare att komma åt inställningar för notifikationer i din telefon och dessutom kommer Siri att hjälpa dig i bakgrunden att förstå vad du prioriterar. 

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

Den tredje funktionen: Stör ej läge läge upppdaterat

Stör ej funktionen har tidigare inte fungerat så väl då det har varit lätt att om man slår på det att man glömmer att slå på det tex efter ett möte. Det innebar alltså att man kunde vissa viktiga samtal om man inte tog med sig telefonen på mötet. 
Nu har Apple löst detta genom att låta dig slå på stör ej under mötestiden eller tills du lämnar platsen fysiskt. Mycket bra funktion som kan förbättra mötes närvaron på företag. 

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

https://www.apple.com/apple-events/june-2018/

Chefer hårdast drabbade av digital stress

Den moderna tekniken har på många sätt underlättat vår vardag. Men att ständigt vara tillgänglig kan göra oss ohälsosamt stressade, framför allt om samtal och mejl är jobbrelaterade. En grupp som särskilt ligger i riskzonen är chefer.

I dag bär många med sig arbetet överallt i sina tekniska apparater. Det innebär att vi är tillgängliga för jobbsamtal och mejl även utanför arbetstid. Om man inte sätter upp tydliga gränser för när man är ledig och för sin teknikanvändning riskerar man därför att bli ohälsosamt stressad.

För kontorsanställda går 45 procent av arbetsdagen åt till telefonsamtal och mejl, enligt en ny kunskapssammanställning som forskare tagit fram åt Arbetsmiljöverket. Många arbetstagare känner sig därför tvungna att utföra sina arbetsuppgifter utanför normal arbetstid eftersom en så stor del av dagen gått åt till telefonsamtal och mejl.

Chefer i riskzonen

En grupp som särskilt ligger i riskzonen för att drabbas negativt av den digitala stressen är chefer. Det menar Magdalena Stadin som är hälsoforskare vid Jönköpings högskola. Hon håller just nu på med en studie om digital stress i olika yrkeskategorier, på uppdrag av Stressforskningsinstitutet och Statistiska centralbyrån.

– Det jag har sett i mina resultat är att chefer sticker ut markant som riskgrupp. Det gäller chefer generellt men i synnerhet chefer inom hälso- och sjukvården samt chefer inom utbildningsverksamheter, säger Magdalena Stadin till SVT Vetenskap.

Hög arbetsbelastning

En ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) visar också att chefer i högre grad upplever digital stress men då i jämförelse med andra anställda inom högskoleyrken. Cheferna upplever i högre grad att de förväntas vara tillgängliga på telefon och läsa mejl på fritiden. De upplever också att de måste dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka.

En annan forskare som sett samma tendens är Cindy Felio, forskare inom informations- och kommunikationsteknik vid universitetet Bordeaux Montaigne i Frankrike. Hon har intervjuat ett hundratal chefer om deras upplevelser av den digitala världen.

VD:n blev utbränd

En av cheferna är Mathieu Pedelahore, som är vd för ett företag som hanterar datanätverk. I hans tjänst ingår att alltid vara uppkopplad.

– Jag måste vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. För några år sedan var jag utbränd. Den enorma mängden information leder till mental utmattning och i vissa fall utbrändhet, en åkomma som dök upp med tekniken, säger Mathieu Pedelahore i en film som sänds i Vetenskapens värld.

I dag är Mathieu Pedelahore frisk och har lärt sig att hantera tekniken och det faktum att han ständigt måste vara nåbar. Någonting som är nödvändigt för att inte drabbas negativt av den stress som dagens teknik kan medföra i arbetet.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-chefen-hardast-drabbad

Våra mobiler har blivit den nya cigarretten. - Fondberg & Wincent uttalar sig i Göteborgsposten om digital stress, skärmmissbruk & cyberslacking

– Vi vill veta vad våra vänner sysslar med och vad som har hänt på jobbet. Det är en primitiv instinkt, vårt behov av kontroll, som gör att vi tvångsmässigt plockar upp telefonen 150 till 300 gånger per dag. Våra mobiler har blivit den nya cigarretten. De belönar oss med nya intryck, roar oss när vi har tråkigt och lugnar oss när vi är ängsliga, säger Patrik Wincent.

Läs hela artikeln här (betallänk)

Fondberg & Wincent på Nobelgymnasiet i Karlstad

Språkläraren UllaCarin Boes säger att de jobbar aktivt för att minska mobilanvändandet på Nobelgymnasiet och förbättra den digitala arbetsmiljön. – Mobilanvändandet ökade radikalt med snapchat, det är förfärligt. Vi för en seriös diskussion på våra lärarmöten hur vi ska minska användandet under lektionstid. Vi samlar in dem i en mobildagislåda så gott det går, men en del använder dem för att ta bilder av information på tavlan och för att dokumentera sina arbeten. Jag skulle vilja ha ett totalförbud, de behöver den inte när de har datorn, säger hon.