Fondberg & Wincent

Aktuellt

Det mänskliga  post-digitala arbetet

Posts tagged stress
70 % av Sveriges chefer upplever "ohanterlig stress"
Cissi Elwin tidningen Chef

Cissi Elwin tidningen Chef


Cissi Elwin skriver själv i sin krönika i tidningen Chef om sin utbrändhet, och fler borde våga vara så öppna med detta som hon. Stress är nämligen ett enormt stort problem. I Chefs egna undersökning, visade det sig nämligen att så många som 70 % av svenska chefer upplever “ohanterlig stress”. Cissi skriver vidare om hur ska chefer som själva inte mår bra kunna hjälpa andra. Vilket är en mycket god poäng.

Om vi tittar på den klassiska modellen för stöd, krav och kontroll så skulle vi vilja slå ett slag för att fler chefer tar in stöd i den här processen. Det kan nämligen vara ett mycket krävande arbete att både ha problem med stress och göra förändringar för en hel arbetsplats. Det blir inte bara extra ansträngande under en period, det blir också väldigt många olika hattar.

Ta stöd av olika företag och tjänster är vårt tips. Och vi bistår gärna med hjälpa att förbättra den digitala arbetsmiljön och det gränslösa arbetet. Vilket vi tror är en stor del av orsaken till att vi idag är så stressade som vi är. Det behövs kunskap och gemensamma regler för att kunna göra förbättringar. I bilden nedan så har vi illustrerat hur vi går tillväga för att få till hållbara beteende förändringar på er arbetsplats i förhållande till digital stress.Digital Stresshantering och beteendeförändringar

Digital Stresshantering och beteendeförändringar

Chefer hårdast drabbade av digital stress

Den moderna tekniken har på många sätt underlättat vår vardag. Men att ständigt vara tillgänglig kan göra oss ohälsosamt stressade, framför allt om samtal och mejl är jobbrelaterade. En grupp som särskilt ligger i riskzonen är chefer.

I dag bär många med sig arbetet överallt i sina tekniska apparater. Det innebär att vi är tillgängliga för jobbsamtal och mejl även utanför arbetstid. Om man inte sätter upp tydliga gränser för när man är ledig och för sin teknikanvändning riskerar man därför att bli ohälsosamt stressad.

För kontorsanställda går 45 procent av arbetsdagen åt till telefonsamtal och mejl, enligt en ny kunskapssammanställning som forskare tagit fram åt Arbetsmiljöverket. Många arbetstagare känner sig därför tvungna att utföra sina arbetsuppgifter utanför normal arbetstid eftersom en så stor del av dagen gått åt till telefonsamtal och mejl.

Chefer i riskzonen

En grupp som särskilt ligger i riskzonen för att drabbas negativt av den digitala stressen är chefer. Det menar Magdalena Stadin som är hälsoforskare vid Jönköpings högskola. Hon håller just nu på med en studie om digital stress i olika yrkeskategorier, på uppdrag av Stressforskningsinstitutet och Statistiska centralbyrån.

– Det jag har sett i mina resultat är att chefer sticker ut markant som riskgrupp. Det gäller chefer generellt men i synnerhet chefer inom hälso- och sjukvården samt chefer inom utbildningsverksamheter, säger Magdalena Stadin till SVT Vetenskap.

Hög arbetsbelastning

En ny rapport från Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) visar också att chefer i högre grad upplever digital stress men då i jämförelse med andra anställda inom högskoleyrken. Cheferna upplever i högre grad att de förväntas vara tillgängliga på telefon och läsa mejl på fritiden. De upplever också att de måste dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem varje vecka.

En annan forskare som sett samma tendens är Cindy Felio, forskare inom informations- och kommunikationsteknik vid universitetet Bordeaux Montaigne i Frankrike. Hon har intervjuat ett hundratal chefer om deras upplevelser av den digitala världen.

VD:n blev utbränd

En av cheferna är Mathieu Pedelahore, som är vd för ett företag som hanterar datanätverk. I hans tjänst ingår att alltid vara uppkopplad.

– Jag måste vara tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. För några år sedan var jag utbränd. Den enorma mängden information leder till mental utmattning och i vissa fall utbrändhet, en åkomma som dök upp med tekniken, säger Mathieu Pedelahore i en film som sänds i Vetenskapens värld.

I dag är Mathieu Pedelahore frisk och har lärt sig att hantera tekniken och det faktum att han ständigt måste vara nåbar. Någonting som är nödvändigt för att inte drabbas negativt av den stress som dagens teknik kan medföra i arbetet.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-chefen-hardast-drabbad