Fondberg & Wincent
Morning-Routine.jpg

Konsulttjänster

INDIVIDUELLT STÖD

Individuellt stöd

STÖTTNING OCH VÄGLEDNING INOM DIGITALT STRESSRELATERADE PROBLEM.

Med denna tjänst erbjuder Fondberg & Wincent individuellt stöd från kundansvarig från Fondberg & Wincent. 

Vi hjälper och bistår med vår expertis att förändra beteenden på Ert företag för en mer positiv digital arbetsmiljö.

Vår kundansvarige har kunskapen om digital stress och den kommunikativa förmågan och förståelsen för det förändringsarbete som behövs, för att ni tillsammans med oss ska kunna göra den förändring vi tillsammans kommer fram till.

I det mer proaktiva arbetet tittar vi på den stora agendan och ser hur den passar ihop med dagens agenda för samtalet. Därmed kan du vara säker på att våra samtal inte bara gynnar dig i din roll utan tar utgångspunkt för Ert företags större behov.