Fondberg & Wincent
Omslagsbild_14dagar_RET_SMALL.jpg

hem

Mer fokus
mindre
digital stress!

 

 
Logo.png
 

Fondberg & Wincent är ledande inom digital stresshantering för företag och organisationer. Vi erbjuder utbildningar, kurser och konsulttjänster för att ni ska kunna dra nytta av de positiva effekterna av digitaliseringen och minska de negativa påföljderna.

 
noun_1663645.png

Öka produktivitet, effektivitet, och lönsamhet

noun_1172485.png

Ökade kunskaper hos individen och i hela organisationen

noun_89054.png

En mer kreativ, proaktiv och innovativ företagskultur

noun_1234288.png

Friskare och lyckligare personal

 
 
 

Företag & Organisationer - Vad erbjuder vi?

 
 
Photo by UberImages/iStock / Getty Images
 
 
 

För skolor

Föreläsningar, Temadagar och Workshops

ROX_SIN_4877_480160126_Student_FOW_SMALL.jpg

Föreläsningar, temadagar och workshops

ALLT FÖR SKOLOR

 

Vad är digital stress? 

 
 

Fondberg & Wincent

Mer fokus.. mindre digital stress!

 
 
 

Överflöd av information

Digital stress  är kort och gott överflöd av information. Vi blir också stressade om vi inte tittar på mobilen. Detta beskrivs som fear of missing out (FOMO). Då handlar det alltså även om bristen på information istället för överflöd av information.

Digital stress är kort och gott överflöd av information. Vi blir också stressade om vi inte tittar på mobilen. Detta beskrivs som fear of missing out (FOMO). Då handlar det alltså även om bristen på information istället för överflöd av information.

 

Kriget om din uppmärksamhet

Digital stress beror både på vår oförmåga att personligen förhålla oss hälsosamt till tekniken och den miljard industri som inget hellre vill än att just du ska spendera din tid i olika sociala nätverk, appar, shoppingsajter och dylikt.

Digital stress beror både på vår oförmåga att personligen förhålla oss hälsosamt till tekniken och den miljard industri som inget hellre vill än att just du ska spendera din tid i olika sociala nätverk, appar, shoppingsajter och dylikt.

 

Gränslöst arbete

Den moderna tekniken har medfört många fördelar. Dock finns det outtalade förväntningar på distansarbete och väldigt många upplever att de har en konflikt mellan arbete och privatliv.


Den moderna tekniken har medfört många fördelar. Dock finns det outtalade förväntningar på distansarbete och väldigt många upplever att de har en konflikt mellan arbete och privatliv.

 
 

Utmaningar med digital stress

 
Photo by SIphotography/iStock / Getty Images
  • Sjukskrivningar

  • Cyberslacking

  • Dålig sömn och låg återhämtning.

  • Överanvändande av smartphones

  • Försämrad kreativitet, produktivitet, effektivitet, lönsamhet för företagen