Fondberg & Wincent
Agile.jpg

Konsulttjänster

Processledning inom digital stress

Processledning inom digital stress

För att ta tag och förändra i strukturer räcker det inte alltid att titta på problem på en individuell nivå. Många gånger kan det vara nödvändigt att ta ett gemensamt krafttag för förändring tillsammans på arbetsplatsen. Tillsammans med ledare, medarbetare och andra nyckelpersoner hos Er, inventerar vi Era digitala kanaler och dess processer. Vi jobbar med Era utmaningar specifikt och ni tillsammans med oss sätter de spelregler som ska gälla för ett hållbart digitalt arbetsklimat på Er arbetsplats.  

  • Definiera: Vad är digital stress? 
  • Identifiera: Processer och verktyg som ger digital stress och som stjälper verksamheten
  • Agera: Skapa regler och förhållningssätt till intern kommunikation och gränslöst arbete. Dagens digitala arbetsmiljö har påverkat den fysiska arbetsmiljön. Vi hjälper Er att sätta regler för en positiv digital arbetsmiljö. 
  • Hantera: Förändringsprocesser kan gå relativt fort och ibland löper de under längre perioder med många återkopplingar.